Alexandru Ioan Cuza


Alexandru Ioan Cuza

Marime:
Descarcari: 5

Alexandru Ioan Cuza (1820-1873, născut la Huşi), primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional Romania (1862-1866). A fost participant activ la mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova şi la lupta pentru Unirea Principatelor. La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al Mondovei, iar la 24 ianuarie 1859 şi al Ţării Romaneşti, infăptuindu-se astfel unirea celor doua ţări romane. Devenit domnitor, Cuza a dus o susţinută activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea Unirii personale (1859) de către puterea suzerană şi Puterile garante şi apoi pentru desăvarşirea Unirii Principatelor Romane pe calea infăptuirii unităţii constituţionale şi administrative, care s-a realizat in ianuarie 1862, cand Moldova şi Ţara Romanească au format un stat unitar cu numele de Romania, cu capitala la Bucureşti, cu o singură adunare intr-un singur guvern. in perioada imediat următoare, Alexandru Ioan Cuza a iniţiat şi realizat schimbări structurale pe plan social-economic, politic şi cultural, care au deschis o nouă etapă in dezvoltarea istorică a statului naţional roman. Astfel, domnitorul Cuza, cu concursul lui Mihail Kogălniceanu, cel mai apropiat sfetnic şi colaborator, şi al altor bărbaţi de stat remarcabili, a infăptuit un larg program de reforme, menit să contribuie la consolidarea şi modernizarea statului roman, intre care un loc important l-au avut: legea privind secularizarea averilor mănăstireşti, inclusiv a celor ,,inchinate" Locurilor Sfinte (decembrie 1863), prin care mai mult de un sfert din teritoriu ţării intra in proprietatea statului; legea pentru organizarea puterii armate in Romania (februarie 1864); adoptarea in 1864 a unei noi Constituţii (Statul dezvoltător al Convenţiei de la Paris) şi a unei noi legi electorale (iulie 1864) menite să asigure intărirea puterii executive şi o mai largă reprezentare in parlament; reforma agrară (august 1864), care prevedea eliberarea ţăranilor şi improprietărirea acestora cu pămant prin răscumpărare; promulgarea Codului penal, a Codului de procedoră penală, precum şi a Codului civil (decembrie1864

DESCARCA