Alexandru Ioan Cuza - viata


Alexandru Ioan Cuza - viata

Marime:
Descarcari: 5

Alexandru Ioan Cuza - viata Alexandru Ioan Cuza (1820-1873, născut la Huşi), primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional Romania (1862-1866). A fost participant activ la mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova şi la lupta pentru Unirea Principatelor. La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al Mondovei, iar la 24 ianuarie 1859 şi al Ţării Romaneşti, infăptuindu-se astfel unirea celor doua ţări romane. Devenit domnitor, Cuza a dus o susţinută activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea Unirii personale (1859) de către puterea suzerană şi Puterile garante şi apoi pentru desăvarşirea Unirii Principatelor Romane pe calea infăptuirii unităţii constituţionale şi administrative, care s-a realizat in ianuarie 1862, cand Moldova şi Ţara Romanească au format un stat unitar cu numele de Romania, cu capitala la Bucureşti, cu o singură adunare intr-un singur guvern. in perioada imediat următoare, Alexandru Ioan Cuza a iniţiat şi realizat schimbări structurale pe plan social-economic, politic şi cultural, care au deschis o nouă etapă in dezvoltarea istorică a statului naţional roman. Astfel, domnitorul Cuza, cu concursul lui Mihail Kogălniceanu, cel mai apropiat sfetnic şi colaborator, şi al altor bărbaţi de stat remarcabili, a infăptuit un larg program de reforme, menit să contribuie la consolidarea şi modernizarea statului roman, intre care un loc important l-au avut: legea privind secularizarea averilor mănăstireşti, inclusiv a celor ,,inchinate" Locurilor Sfinte (decembrie 1863), prin care mai mult de un sfert din teritoriu ţării intra in proprietatea statului; legea pentru organizarea puterii armate in Romania (februarie 1864); adoptarea in 1864 a unei noi Constituţii (Statul dezvoltător al Convenţiei de la Paris) şi a unei noi legi electorale (iulie 1864) menite să asigure intărirea puterii executive şi o mai largă reprezentare in parlament; reforma agrară (august 1864), care prevedea eliberarea ţăranilor şi improprietărirea acestora cu pămant prin răscumpărare; promulgarea Codului penal, a Codului de procedoră penală, precum şi a Codului civil (decembrie1864); legea asupra instrucţiunii (decembrie1864) potrivit căreia invăţămantul primar devenea obligatoriu, general şi gratuit şi se dezvoltă invăţămantul secundar şi cel superior ş.a. in timpul domniei lui Cuza s-au infiinţat universităţiile din Iaşi (1860) şi Bucureşti (1864). Reformele infăptuite de Alexandru Ioan, indeosebi reforma agrară şi cea electorală, au intanpinat o puternică opoziţie din partea conservatorilor şi liberal-radicalilor, care, uniţi intr-o conjuraţie, cunoscută in istorie sub numele de ,,monstruasa coaliţie", l-au silit să abdice (1123 februarie 1866). Exilat, domnul Unirii şi al marilor reforme şi-a petrecut restul vieţii dincolo de hotarele ţării, mai ales la Viena şi Florenţa. A murit la Heidelberg (Germania), a fost adus in ţară şi inmornantat la Ruginoasa (judeţul Iaşi). Astăzi, rămăşiţele sale pămanteşti se află in biserica ,,Trei Ierarhi" din Iaşi. Executor al programului Revoluţiei de la 1848, Cuza a reuşit, prin eforturile sale neintrerupte, să pună bazele dezvoltării Romaniei moderne, inscriindu-şi astfel numele in galeria marilor personalităţi progresiste ale istoriei poporului roman.

DESCARCA