Notiunea de persoana fizica


Notiunea de persoana fizica

Marime:
Descarcari: 17

Notiunea de persoana fizica Notiunea de persoana fizica desemneaza omul,privit in individualitatea sa. In conceptia clasica a dreptului civil,conceptie care domina si dispozitiile Codului civil roman,persoana fizica nu este privita in primul rand prin prisma existentei biologice a omului ci ca o abstractiune juridica:titularul de drepturi si obligatii civile. Acest aspect este si mai evident pentru antichitate si chiar pentru perioadele mai recente in care anumite persoane aveau conditia de sclavi.In Roma antica,spre exemplu,sclavul nu putea avea drepturi subiective,astfel ca nu putea fi proprietar,creditor al altei persoane sau debitor.Sclavul nu era un subiect de drept ci era asimilat unui bun pe care stapanul sau il putea cumpara si vinde. Sclavia a continuat sa existe in anumite regiuni ale globului pamantesc pana in vremurile moderne,ceea ce a condus la necesitatea interzicerii si condamnarii sale prin documente internationale,cum sunt:Declaratia universala a drepturilor omului din 1948 si Conventia europeana a drepturilor omului din 1950. Consecinta juridica a acestei interziceri este aceea ca,in prezent,orice individ uman este o persoana si poate fi titular de drepturi si de obligatii,deci are calitatea de subiect de drept. Progresele medicinei concretizate in realizarea transfuziilor sanguine sau a transplanturilor de organe precum si necesitatea protejarii intimitatii persoanei si a dreptului sau la imagine au condus la reconsiderarea conceptiei despre persoana fizica,existenta sa biologica si psihica intrand din ce in ce mai mult sub incidenta dreptului. II. Clasificarea persoanelor fizice Necesitatea protejarii unor interese nationale si existenta unor categorii de persoane fizice carora trebuie sa li se asigure o protectie speciala din diverse ratiuni au condus la adoptarea de reglementari,cuprinse chiar in Constitutie,dar si in acte normative ordinare,care contureaza regimuri juridice diferite pentru diferite categorii de persoane fizice. Din aceasta perspectiva persoanele fizice pot fi clasificate in functie de mai multe criterii. Dupa varsta distingem intre: minorii care nu au implinit varsta de 14 ani; minorii cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani; majorii,respectiv persoanele fizice,indiferent de sex,care au implinit varsta de 18 ani si femeile care s-au casatorit inainte de implinirea varstei de 18 ani. Dupa cum au sau nu capacitate de exercitiu persoanele fizice se clasifica in: persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu(minorii care nu au implinit varsta de 14 ani si majorii pusi sub interdictie judecatoreasca); persoane fizice cu capacitate de exercitiu restransa(minorii cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani,cu exceptia celor pusi sub interdictie si a femeilor care s-au casatorit inainte de implinirea varstei de 18 ani); persoane fizice cu capacitate de exercitiu deplina(majorii si femeile care s-au casatorit inainte de implinirea varstei de 18 ani,cu exceptia celor pusi sub interdictie judecatoreasca). In functie de cetatenia persoanelor fizice distingem intre: persoane fizice cu cetatenie romana; persoane fizice cu cetatenie straina; persoane fizice fara cetatenie(apatrizi). Aceasta clasificare prezinta relevanta sub aspectul dobandirii unor drepturi civile si al continutului capacitatii de folosinta. Persoanele fizice mai pot fi clasificate dupa domiciliul pe care il au: persoane fizice cu domiciliul in Romania; persoane fizice cu domiciliul in strainatate. Aceasta clasificare are implicatii in domeniul dreptului international privat,pentru determinarea legii aplicabile raportului juridic cu element de extraneitate si pentru stabilirea instantei competente sa solutioneze litigiul,precum si in ceea ce priveste adoptia,schimbarea numelui,regimul investitiilor in Romania. III.Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil Institutia juridica civila a ocrotirii persoanei fizice nu este destinata ocrotirii tuturor oamenilor,asa cum sugereaza denumirea sa,ci numai acelor categorii care nu-si pot administra bunurile sau proteja singure interesele datorita varstei,starii de sanatate mintala sau altor situatii deosebite. Astfel,legiuitorul a considerat necesar sa instituie masuri de ocrotire pentru minori,alienatii mintali si persoanele aflate in situatii deosebite. Mijloacele juridice civile de ocrotire a acestor categorii de persoane sunt urmatoarele: ocrotirea parinteasca,tutela si curatela,pentru minori. interdictia judecatoreasca,urmata de instituirea tutelei sau curatelei,pentru alienatii si debilii mintali. curatela,pentru persoanele fizice capabile,aflate in situatii deosebite. Pe langa aceste mijloace juridice civile de ocrotire a persoanei fizice,care sunt reglementate de prevederile Codului familiei,Decretului nr.31/1954 si Decretului nr.32/1954,exista si mijloace juridice de ocrotire care apartin altor ramuri de drept.Dintre acestea ies in evidenta mijloacele de ocrotire reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate-incredintarea copilului unei familii sau unei persoane;incredintarea copilului serviciului public specializat pentru protectia copilului sau unui organism privat autorizat;incredintarea copilului in vederea adoptiei;plasamentul copilului la o familie sau persoana;plasamentul copilului la serviciul public specializat pentru protectia copilului sau unui organism privat autorizat;plasamentul copilului in regim de urgenta. 1)OCROTIREA MINORULUI Ocrotirea parinteasca.Ocrotirea parinteasca este mijlocul juridic de ocrotire a minorului in care drepturile si indatoririle cu privire la persoana si bunurile minorului se exercita,respectiv se indeplinesc de catre parintii sai. in mod firesc minorii se afla sub ocrotirea parintilor lor si numai in cazuri exceptionale, prevazute de lege,se recurge la celelalte mijloace juridice civile de ocrotire. Reglementarea ocrotirii parintesti se gaseste in Codul familiei,Titlul III-"Ocrotirea celor lipsiti de capacitate,a celor cu capacitate restransa si a altor persoane",Capitolul I-"Ocrotirea minorului",Sectiunea I-"Drepturile si indatoririle parintilor fata de copii minori"(art.97-112).Aici trebuie mentionata si Conventia cu privire la drepturile copilului. Continutul reglementarilor mai sus citate,coroborat cu cel al altor dispozitii legale incidente,a permis decelarea urmatoarelor principii care guverneaza ocrotirea minorilor prin parinti: Drepturile parintesti se exercita numai in interesul copilului; Parintii au aceleasi drepturi si obligatii fata de copiii lor minori; Continutul ocrotirii parintesti este acelasi,indiferent daca este vorba despre copii minori din casatorie,din afara casatoriei sau adoptati; Parintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintelui,in afara dreptului la mostenire si la intretinere; Exercitarea ocrotirii parintesti se realizeaza sub controlul societatii,indeosebi al statului; Exercitarea ocrotirii parintesti. in regula generala,ocrotirea parinteasca trebuie exercitata de ambii parinti. Masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor se iau de catre parinti, de comun acord. Prin exceptie,ocrotirea parinteasca se exercita de catre unul din parinti.Un parinte se afla in imposibilitate de a exercita ocrotirea parinteasca,respectiv daca acesta este mort,decazut din drepturile parintesti,pus sub interdictie sau,din orice imprejurare,se afla in neputinta de a-si manifesta vointa,dupa care dispune ca in aceste situatii celalalt parinte exercita singur drepturile parintesti. in situatii exceptionale,respectiv atunci cand,in urma desfacerii casatoriei prin divort,a anularii acesteia sau in situatia copilului din afara casatoriei,copilul nu este incredintat unuia dintre parinti,ci altei persoane sau unei institutii de ocrotire,drepturile si indatoririle parintesti referitoare la ocrotirea minorului vor reveni numai in parte parintilor. Continutul ocrotirii parintesti.Raspundere. Ocrotirea parinteasca cuprinde o latura personala si o latura patrimoniala. Latura personala priveste ocrotirea persoanei copilului iar reglementarile aplicabile in acest domeniu fac obiectul dreptului familiei.Astfel, parintii sunt datori sa ingrijeasca de persoana copilului.Ei sunt obligati sa creasca copilul,ingrijind sanatatea si dezvoltarea lui fizica,de educarea,invatatura si pregatirea profesionala a acestuia,potrivit cu insusirile lui. Latura patrimoniala a ocrotirii minorului consta in administrarea bunurilor si reprezentarea minorului sub varsta de 14 ani in actele juridice si in incuvintarea actelor juridice civile ale minorului care a implinit aceasta varsta.Astfel: parintii au dreptul si indatorirea de a administra bunurile copilului minor si de a-l reprezenta in actele civile,pana la data cind el implineste varsta de 14 ani.Dupa implinirea varstei de 14 ani,minorul isi exercita singur drepturile si isi executa tot astfel obligatiile,insa numai cu incuvintarea prealabila a parintilor,spre a-l apara impotriva abuzurilor din partea celor de al treilea.(raspunderea civila delictuala pentru fapta altei persoane). Ocrotirea parinteasca a minorului va fi guvernata,sub aspect patrimonial,de regulile privind tutela minorului,care se vor aplica prin asemanare. Daca parintii nu vor exercita ocrotirea parinteasca a copilului lor minor sau aceasta va fi exercitata necorespunzator poate fi angajata raspunderea lor civila,contraventionala sau chiar penala.

DESCARCA