Diploma Cavalerilor Ioaniti


Diploma Cavalerilor Ioaniti

Marime:
Descarcari: 8

Diploma Cavalerilor Ioaniti Diploma Cavalerilor Ioaniţi este legată de confirmarea existenţei primelor formaţiuni statale romaneşti pe teritoriul Ţărilor Romane dintre Carpaţi şi Dunăre şi este un act de donaţie al regelui Bela al IV lea al Ungariei in Favoarea Cavalerilor Ioaniţi emis la 2 iunie 1247. Acest act consfinţeşte dăruirea unui intins teritoriu de la sud de Carpaţi , care cuprindea primele mici state feudale romaneşti şi ne furnizează unele date legate de viaţa economică, socială, politică şi militară a acestora. Părţile care au semant inţelegera au fost Bela , regele Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei, Ramei, Serbiei, Galiţiei, Lodomeriei şi Cumaniei de-a pururi , Rembaldus, marele perceptor al Casei Ospitalierilor din Ierusalim şi martorii; fruntaşii şi baronii regatului Ungariei. Sarcina acestor călugări militari era să lupte pentru apărarea credinţei creştine şi pentru a da sfat şi ajutor credincios pentru popularea ţării noastre; in fapt trebuiau să asigure graniţele Ungariei impotriva navalirilor tătare care slăbeau regatul. in cotrapartidă primeau" intreaga ţară a Severinului cu munţii acesteia şi cu toate celelalte locuri ce ţin de ea, precum şi cnezatele lui Ioan şi Farcaş pană la raul Olt, afară de Ţara lui Litovoi pe care o lăsau rominilor după cum au avut-o aceştia şi pană acum . in plus, jumătate din foloasele , veniturile şi slujbele din intreaga ţară a Severinului şi a cnezatelor amintite mai sus să rămană nouă( regelui) şi jumătate pentru folosul casei(ospitalierilor) afară de bisericile infiinţate şi de cele ce se vor intemeia in toate teritoriile amintite mai sus , din veniturile cărora nu ţinem nimic pentru noi, rămanand neatinse cinstea şi drepturile arhiepiepiscopilor şi episcopilor pe care le-au avut inainte, lăsand la o parte şi toate morile dintre hotarele teritoriilor amintite, afară de cele din ţara Litua in aceleaşi condiţii ca in ţara Severinului, toată Cumania, de la nord la munţii Transilvaniei afară de ţara lui Seneslau, , voievodul rominilor care rămane acestora după cum au avut-o la fel ca Litua. 25 de ani , toate veniturile Cumaniei in intregime le va strange Casa Ospitalierilor in afară de ţara lui Seneslau din care vor primi jumătate din foloase(restul era al regelui)"1 Aşadar Cavalerii aveau dreptul la jumătate din veniturile căştigate de pe urma teritoriilor dobandite, in plus clădirile şi semănăturle făcute de ei, faneţele şi păşunile pentru vitele şi oile lor, folosul in intregime din pescăriile existente şi care se vor face; jumătate din veniturile şi foloasele care se strangeau pentru rege de la romanii din Litua şi cei din ţara lui Seneslau( afară de Ţara Haţegului). Romanii erau datori să ii ajute pe fraţii ospitalieri cu oastea lor şi regele hotărăşte şi reciprocitatea in acordarea ajutorului militar in lupta impotriva năvălitorilor tătari. Puteau de asemenea sa extraga sare din Transilvania in chip indestulător şi să o transporte după trebuinţă in Litua, Grecia, Cumania. 1.Documente privind istoria Romaniei, C, Transilvania, veacurile XI, XII, XIII, vol I, Bucureşti, 1951, traducere p. 329 - 333 Actul mai prevedea şi statornicirea şi incuviinţarea oranduielilor pentru libertăţile şi judecăţile nobililor sau a celor ce vor veni sa locuiască in teritoriile amintite dar veniturile şi foloasele rezultate de aici vor fi in intregime ale regelui( deci regele Ungariei avea pretenţii de suzeranitate şi asupra viitoarelor formaţiuni statale intemeiate de cavaleri) . Ioaniţii aveau şi drept de judecată in teritoriile administrate de ei cu amendamentul că la sentinţa de moarte asupra mai marilor ţării respective , aceştia să poată face apel la rege. Acest lucru confirmă o stratificare socială existentă in teritoriile viitoarei Ţări Romaneşti. Regele işi păstra jumătatea din veniturile obţinute de pe urma teritoriilor cedate, de pe urma morilor dintre hotarele teritoriilor menţionate, a morilor din Litua (in intregime), şi a pescăriilor de la Dunăre şi de la Celei.

DESCARCA