Despre Vasile Alecsandri


Despre Vasile Alecsandri

Marime:
Descarcari: 4

Despre Vasile Alecsandri Apariţie: intre 1868-1869 in revista Convorbiri literare. Reprezintă ultima etapă a creaţiei sale, etapa de maturitate, fiind foarte valoroasă Geneză: Deşi sunt o specie romantică, pastelurile au o tonalitate echilibrată, care vine din structura pastelului care este fundamental clasică. Poezia reprezintă universul exterior in raport de antiteză cu universul camerei poetului, cadru intim, ocrotitor, spaţiu al confortului din care lipsesc obiectele familiare lui (masa de brad, blana, focul din sobă) care facilitează trecerea de planul ralităţii la cel al visării. Structură: Volumul are o structură unitară: din cele aproximativ 40 de pastelui scrise de V.Alecsandri, doar 30 sunt integrate volumului amintit. Universul tematic: V.Alecsandri spune: ,,Am inceput o serie de pastelui care vor cuprinde diferite tablouri din frumuseţele naturii şi de munca campului". George Călinescu: ,,Pastelurile sunt un calendar al spaţiului rural şi al muncilor campeneşti". Natura: Paul Cornea: ,,Natura nu este subiectul poeziei ci metafora ei". Spaţiul Poetul preferă spaţiile restranse: lunca, poeniţa şi refuză deschiderile, care apar foarte rar. Nu apare marea. Bărăganul este descris ca un imens deşert in strălucirea soarelui. Timpul Preferinţa pentru dimineaţă, dovadă că nu predomină spiritul romantic ci echilibrul clasic (malul Siretului). Există pasteluri dedicate unui moment al zilei: Noaptea, Diminaţa. Deşi mai misterios, momentul nopţii nu este adancit ca la romantici. Oamenii sunt o prezenţă complementară. Elementul uman apare rar şi este prezentat in manieră idilică. Oamenii sunt surprinşi in două ipostaze generale: in efortul muncii şi in jocul iubirii - in armonie cu natura. Natura este surpinsă intr-o curgere a anotimpurilor şi a muncilor agricole. Deşi este un poet solar este atras de iarnă şi ii dedică mai multe din poeziile sale. Sub aspect cromatic domină: iarna-albul şi vara-verdele. Uneori se crează o feerie in alb. Soarele este un vis de tinerţe printre anii trecători. Zăpada este abundentă prevestind belşug. Primăvara anotimpul exaltării , al iubirii, al entuziasmului. Paul Cornea: ,,Alecsandri se comportă faţă de natură ca un indrăgostit şi un partener de dialog". Vara Anotimpul munclor agricole. Din muncă poetul nu reţine efortul, oboseala, ci veselia. Toamna este anunţată de triunghiurile de cocori. Campia este tristă, plantele mor, arborii se desfrunzesc. Trăsături generale: Predomină planul visual, fără să lipsească planul auditiv. Simplitate lexicală - accentual cade pe detaliu şi pe elementele ce dau viaţă tabloului. Neologismele apar foarte rar. Preferinţa pentru apitetul ornant. Coparaţia este frecventă. Predomină hiperbola. Prezenţa diminutivelor. Exclamaţii retorice - starea de euforie in calea naturii. Atitudinea este predominant obiectivă, optimism. Eleganţăclasică şi sensibilitate rafinată. Tablourile sunt statice, abia in finalul pastelului apare un element dinamic.

DESCARCA