Descompunerea termica a hidracarburilor


Descompunerea termica a hidracarburilor

Marime:
Descarcari: 1

DESCOMPUNEREA TERMICĂ A HIDROCARBURILOR Ca toate combinaţiile organice, hidrocarburile sunt stabile numai la temperaturi relativ joase. Cand sunt incălzite destul de sus, un timp destul de lung, ele se desfac in carbon şi hidrogen. Se ştie demult că această transformare nu se produce direct, ci printr-o serie de prefaceri intermediare, care dau naştere altor hidrocarburi, cu o stabilitate relativă mai mare la temperaturi inalte. Prin aceasta, descompunerea termică poate fi o sursă de noi hidrocarburi şi ea stă la baza unor importante procedee tehnice. Deşi reacţiile chimice sunt de acelaşi tip, se deosebesc de obicei, după temperatura la care are loc descompunerea unei hidrocarburi, reacţii de cracare sau de rupere (sub 650°) şi, reacţii de piroliză (peste această temperatură). Reacţiile de descompunere termică nu sunt niciodată simple, aşa că nu se obţine o singură hidrocarbură nouă, ci se formează amestecuri mai mult sau mai puţin complexe. Analiza acestor amestecuri este uneori grea. De aceea, nu se cunosc cu exactitate produşii de descompunere termică decat la hidrocarburile simple. O altă complicaţie provine din faptul că hidrocarburile noi formate pot suferi, la randul lor, alte transformări dand naştere unor noi hidrocarburi, care bineinţeles se găsesc amestecate cu produşii primari de descompunere. De aceea, in cercetarea reacţiilor de descompunere termică, trebuie să se facă deosebire intre produşii primari, proveniţi direct din hidrocarburile iniţiale, si produşii secundari, rezultaţi din descompunerea produşilor primari. Descompunerea termică se poate studia fie printr-o metodă statică, incălzind la o anumită temperatură hidrocarbura inchisă intr-un recipient şi analizand apoi produşii rezultaţi, fie printr-o metodă dinamică, trecand hidrocarbura printr-un tub incălzit la temperatura voită, aşa incat acţiunea căldurii să se exercite un timp determinat, de obicei scurt, care depinde de viteza de trecere prin tub. Produşii de reacţie sunt astfel scoşi de sub influenţa căldurii şi formarea produşilor secundari este impiedicată sau intarziată mult.

DESCARCA