Comerciantul-persoana fizica


Comerciantul-persoana fizica

Marime:
Descarcari: 2

Comerciantul-persoana fizica 1.1.Conceptia obiectiva si subiectiva Determinarea calitatii de comerciant se face pe baza celor doua sisteme: obiectiv si subiectiv. in conceptia obiectiva, principalul element care determina calitatea de comerciant este natura faptelor (actelor) pe care le savarseste acel comerciant. Codul comercial prevede ca: Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca profesiune obisnuita si societatile comerciale" (art.7). Deci, au calitatea de comerciant persoanele fizice care savarsesc fapte de comert ca profesiune obisnuita (comerciantii individuali), precum si persoanele juridice, adica societatile comerciale (comerciantii colectivi). Potrivit conceptiei subiective (specifica dreptului german), o persoana fizica este comerciant daca exercita cu titlu de profesie o activitate de comert si are numele sau firma inregistrate in Registrul Comertului. Prin inregistrarea firmei se creeaza o prezumtie absoluta cu privire la calitatea de comerciant a persoanei in cauza, indiferent daca savarseste sau nu fapte (acte) de comert. Consecinta practica este ca persoana respectiva suporta procedura falimentului, fara a avea posibilitatea de a contesta calitatea de comerciant. 1.2.Conditiile impuse comerciantului - persoana fizica Natura juridica a faptelor pe care le savarseste persoana fizica nu este suficienta pentru definirea comerciantului. Persoana fizica dobandeste calitatea de comerciant daca indeplineste in mod cumulativ mai multe conditii. in literatura de specialitate, aceste conditii au fost grupate in doua categorii: a)conditii referitoare la persoana, care, la randul lor, sunt de doua feluri: conditii necesare protejarii persoanei care vrea sa faca comert (capacitatea juridica de folosinta si de exercitiu); conditii necesare protejarii intereselor generale (incapacitatii si incompatibilitatii). b)conditii referitoare la activitate, care presupun necesitatea indeplinirii faptelor de comert cu titlu de profesie. Pornindu-se de la principiul libertatii de a se face comert, libertate recunoscuta de legiuitor, in principiu, oricarei persoane, unii autori stabilesc limitele legale si, uneori, conventionale ale acestui principiu. in categoria limitelor legale sunt incluse: incapacitatile care tind a proteja interesele incapabilului, impotriva unei activitati comerciale cu consecinte pagubitoare pentru patrimoniul sau (minorii, alienatii mintali); interdictiile, decaderile, incompatibilitatile si alte reglementari care sunt prevazute de legiuitor cu scopul protejarii intereselor generale. Limitele conventionale se refera la: diferitele clauze de non-concurenta; obligatia de garantie contra evictiunii din partea vanzatorului unui fond de comert sau a locatorului in cazul contractului de locatie de gestiune a fondului de comert; obligatia de non-concurenta, stipulata in contractul de munca sau in contractul de reprezentare comerciala etc. Sintetizand aceste idei, consideram ca o persoana poate sa dobandeasca calitatea de comerciant daca indeplineste urmatoarele conditii: persoana fizica, cetatean roman, sa aiba capacitatea juridica ceruta de lege, atat capacitate de folosinta, cat si capacitate de exercitiu; persoana fizica trebuie sa exercite in mod obisnuit, cu titlu de profesie, fapte de comert; comertul trebuie desfasurat in nume propriu; activitatea sa se finalizeze intr-un castig, din care sa-si asigure cel putin existenta, excluzandu-se, in principiu, o activitate nelucrativa; persoana fizica - comerciant sa actioneze pe riscul sau si cu raspundere nelimitata; obtinerea autorizatiilor prevazute de lege. 1.3.Capacitatea persoanei fizice - comerciant a)Capacitatea de folosinta in privinta capacitatii de folosinta, in principiu, orice persoana beneficiaza de aceasta prerogativa, putere cunoscuta de lege. Nimanui nu i se poate ingradi capacitatea de folosinta, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Asadar, de regula, orice persoana fizica are vocatia necesara pentru a fi comerciant, vocatie care izvoraste din principiul libertatii comertului. Exista anumite incompatibilitati, decaderi si interdictii, de regula legale, si in mod exceptional conventionale, motive care impiedica o persoana fizica de a dobandi calitatea de comerciant. b)Incompatibilitati Activitatea de comert, datorita caracterului sau, este incompatibila cu anumite functii sau profesii ale unor anumite categorii de persoane fizice. Astfel, nu pot fi comercianti, datorita functiei pe care o detin: parlamentarii, functionarii publici, magistratii, militarii etc. Nu pot fi comercianti, datorita profesiei, acele persoane care exercita profesiuni liberale: avocati, notari, medici etc. c)Decaderi Potrivit Legii nr.12/1990, modificata si completata prin Legea nr.42/1992 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, persoanele care au fost condamnate penal pentru una din faptele (infractionale) prevazute de lege (art.1, lit. i) - p)) nu mai pot exercita profesiunea de comerciant.

DESCARCA