Caracterizarea sistemului informational contabil al intreprinderii moderne


Caracterizarea sistemului informational contabil al intreprinderii moderne

Marime:
Descarcari: 40

Caracterizarea sistemului informational contabil al intreprinderii moderne Generalitati Notiunea de informatie este complexa si de mare generalitate. La momentul aparitiei sale, conceptul de informatie a suscitat dispute filosofice pe tema caracterului material al acesteia. Norbert Winer spunea" Informatia este informatie, nu este materie sau energie" Masura informatiei se poate calcula cu formula lui Shannon si se numeste Entropie informationala. Transferul informatiilor intre diferite procese, activitati, sisteme sau subsisteme creeaza o problematica complementara cantitatii de informatie si anume problema comunicarii. Circulatia informatiei din momentul producerii unui fenomen intr-un proces si pana cand pe baza cunoasterii lui, se declanseaza un nou eveniment precum si cu precizarea continutului informatiei, destinatiei, locului stocarii, alcatuiesc sistemul informational. Literatura de specialitate precizeaza de asemenea ca, un sistem informational se ceeaza si se dezvolta odata cu activitatea pe care o reflecta. Avand in vedere caracterul dinamic al sistemului economic, in mod obiectiv si sistemul informational trebuie sa fie intr-o continua adaptare si perfectionare. Necesitatea si fazele analizei sistemului informational existent Analiza sistemului informational existent are scopul de a efectua un studiu complex asupra tuturor activitatilor si fluxurilor informationale existente, a volumului de informatii prelucrate, a ariei de cuprindere a sistemului informational si a dotarii existente cu tehnica de calcul, pentru a se evidentia calitatile, limitele, si deficentele actualului sistem informational, in vederea stabilirii cerintelor generale ce vor fi asigurate prin intermediul unui nou sistem informatic ce urmeaza a fi implementat. in analiza sistemului informational se tine cont de urmatoarele etape: Delimitarea ariei de cuprindere a sistemului informational existent Reflectarea activitatilor si operatiilor de culegere, transmitere si prelucrare a datelor specifice sistemului informational existent Surprinderea modificarilor ce se impun in organizareea si functionarea sistemului informational Evidentierea dotarii existente cu tehnica de calcul; Fundamentarea unei solutii de principiu care vor preciza activitatile si operatiile ce urmeaza a fi informatizate, costul antecalculat al viitorului sistem informational proiectat. Analiza sistemului informational existent la Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati a fost necesara pentru a fundamenta directiile de perfectionare si modernizare ale acestuia, si de asemenea pentru a satisface toate cerintele informationale ale conducerii companiei si ale structurilor functionale ale acesteia. in realizarea analizei sistemului informational existent la Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati s-a tinut cont de respectarea urmatoarelor etape: Documentarea pentru analiza sistemului informational Alegerea procedeelor de analiza a sistemului informational Studiul componentelor sistemului informational existent Evaluarea critica a sistemului informational existent Elaborarea variantelor de realizare a sistemului informatic Declansarea analizei sistemului informational existent a fost comandata de conducerea companiei sub forma unui misiuni de audit intern neplanificate (care nu este cuprinsa in planul anual de audit intern), realizata de auditorii interni ai compartimentului de Audit Intern. Dat fiind complexitatea acestei analize a sistemului informational, auditorii interni au solicitat colaborarea unor specialisti din domeniul IT. Constituirea colectivului pentru analiza sistemului informational existent Colectivul pentru realizarea analizei sistemului informational este alcatuit din auditorii interni ai compartimentului de Audit Intern si sefii structurilor functionale supuse analizei si specialisti de sisteme informationale. Participarea sefilor structurilor functionale este impusa de necesitatea identificarii informatiilor utile, eliminarea celor de prisos, inclusiv formularea cerintelor informationale pentru viitorul sistem, cerinte care se vor regasi in concluziile formulate de auditorii interni in Raportul de Audit Intern. Aceasta colaborare a sefilor de structuri functionale ce fac obiectul analizei, este impusa de cunoasterea detaliata a tuturor activitatilor si operatiilor desfasurate, ceea ce ajuta la sesizarea neajunsurilor segmentului de sistem informational de care raspunde fiecare persoana din structura respectiva. Documentarea pentru analiza sistemului informational existent Activitatea de documentare necesara analizei sistemului informational s-a desfasurat conform procedurilor de audit intern,, Culegerea si prelucrarea informatiilor" si a urmarit indeosebi studierea problemelor de organizare ale companiei rezultate din analiza organigramei, a ROF-ului, si alte documente relevante, particularitatile fiecarei activitati, fluxurile informationale precum si cadrul legislativ normativ impus functionarii sistemului informational. S-au avut in vedere urmatoarele: Modul de organizare si de conducere a companiei Obiectele principale de activitate Particularitatile proceselor desfasurate in cadrul companiei Strategia si tactica conducerii in realizarea sarcinilor de serviciu Principalele optiuni pentru dezvoltarea activitatilor, a serviciilor oferite Principalele documente folosite Structurile functionale implicate Frecventele si termenele de realizare a documentelor Dotarea existenta cu tehnica de calcul Posibilitatea de asimilare a acesteia in conditiile imbunatatirii sistemului informatic Procedee de analiza a sistemului informational existent Alegerea procedeelor de analiza s-a facut in functie de complexitatea si particularitatile sistemului informational existent, conditiile concrete de lucru si experienta auditorilor interni. Ca procedeu de analiza s-a utilizat observarea directa a activitatilor vizate si s-a urmarit modul de realizare a operatiilor de prelucrare a datelor din documentelor utilizate, timpul necesar realizarii fiecarei operatii, gradul lor de dificultate. Un alt procedeu de analiza a fost chestionarul care a avut la baza o serie de intrebari care au fost adresate personalului din compartimentele analizate. Chestionarele au fost elaborate de auditorii interni si au cuprins maxim 20 intrebari. Acest procedeu a prezentat avantajul ca a permis culegerea de informatii intr-un timp scurt, simultan cu mai multe structuri functionale.

DESCARCA