Zodia Cancerului


Zodia Cancerului

Marime:
Descarcari: 9

Zodia Cancerului Alexandru Grişco Clasa 9c Zodia Cancerului Romanul este prin esenţă complex, de mare intindere, creator de viaţă, această specie a genului epic se mulează cel mai bine pe Sadoveanu, considerat de critica literară un evocator neintrecut de oameni şi locuri, de oameni din popor şi de locuri bogate [...] urmaş al rapsozilor din popor şi al cronicarului Neculce". Opera sa marchează un moment in literatura romană, anul 1904 fiind considerat anul Sadoveanu datorită unei remarcabile activităţi editoriale: Povestiri", Şoimii", Craşma lui moş Precu" şi Dureri inăbuşite". De la prima incercare de roman din 1705 a lui Dimitrie Cantemir Istoria Hieroglifică" şi primul roman adevărat al literaturii romane: Ciocoii vechi şi noi" de Nicolae Eilimon, in epoca paşaptistă romanul este slab reprezentat - din cauza lirismului excesiv, cultivarea misterelor, personaje schematice, etc. - pentru a se revigora prin Duiliu Zamfirescu cu Ciclul Comănescenelor" şi Slavici cu Mara", la Sadoveanu, ultimul mare scriitor-model prentru romanul modern al epocii interbelice, promovat de Liviu Rebreanu, Camil Petrescu şi Hortensia Papadat-Bengescu, romanul evoluează prin Mircea Eliade, Anton Holban pană la Marin Preda, Eugen Barbu, Vasile Breban şi Augustin Buzura. Mihail Sadoveanu şi-a conturat viziunea estetică unitară, in centrul căreia a aşezat un motiv recurent: raportul im-storie. Dintre operele cu caracter istoric amintim: Neamul Şoimăreştilor", Zodia Cancerului", Fraţii Jderi", Nicoară Potcoavă". in toate acestea a infăţişat trecutul poporului roman, cu bătălii crancene, cu eforturi uriaşe de supravieţuire, cu revolte impotriva clasei boiereşti şi a unor domnitori egali prin lăcomie, cu exoduri dureroase şi repatrieri tarzii ori neimplinite cu instincte războinice, armonizate totuşi cu cele erotice. Romanul istoric reprezintă pentru Sadoveanu o reintoarcere spre origini, spre sacru, reflex al lumii arhaice, cu o dimesiune mitică exploatand faţetele arhetipale ale tradiţiei: Istoria a fost primul meu obiect de predilecţie" (Sadoveanu). Eroul sadovenian este omul intru istorie"- in sensul lui Noica - este omul ce işi asumă dimensiunea mitică a istoriei ca şă un destin moral: Pentru călăuzirea inimilor nu-i altă putere mai mare decat mitul şi datina". Marele prozator trădează preocuparea pentru om ca existenţă colectivă, pentru omul cel vechi al pamantului" şi bunătatea-i inţeleaptă": Pretutindeni şi totdeauna am avut prilejul de bucurie să mă regăsesc pe mine in acest suflet colectiv de bunătate, prietenie şi dragoste de altceva mai presus decat ţărana din care suntem alcătuiţi. Bucuria şi mangaierea acestui popor au fost un cantec şi o legendă in curgerea atator veacuri triste. Bucuria mea a fost să le găsesc". Romanul dezbate noţiunea de istorie şi relevă nepotrivirea dramatică dintre legităţile evenimentelor şi aspiraţiile umane, ce răman adesea neămplinite, ori este denaturat sensul lor nobil. Dilema eroior centrali se datorează conflictului acut intre datoria socială şi ăasiunea individuală, sunt personaje cu soartă imprevizibilă, tensionată, tragică, dar modele exemplare ale naţiunii din care fac parte (exponenţi ai unor crezuri raţionale), faptele lor de excepţie rămanand in memoria colectivă pentru eternitate. Nicolae Iorga afirma: Nu se poate lucru mai greu decat un adevărat roman istoric. Trebuie să ştii perfect epoca pe care ţi-ai ales-o, să trăieşti in ea, să ai o neinchipuită putere de inchipuire, un simţ fin al evlaviei ce se datorează strămoşilor şi al respectului care se cuvine adevărului, să capeţi graiul simplu şi cuminte al graiurilor patriarhale" Zodia Cancerului are la bază o serioasă documentaţie, reflectand epoca lui Duca-Voda, epoca sec. al XVII, o epoca copleşită de intrigi politice, de laţiuni, războaie şi jafuri. Rema romanului se formulează intre tradiţional şi modern. Modul de a trata temele este in primul rand unul tradiţional, prin evenimentele romantice prezente in text, prin atitudinea naratorului omnişcient, prin desfăşurarea cronologică a evenimentelor. Totuşi sunt prezente şi unele semne de modernitate (in special in capitolul dedicat structurii narative). Structuri narative şi reaşizăre artistică pe tema istorică. Cititorul este informat asupra epocii şi asupra caracteristicii saşe definitorii: indigenţa provocată atat de calamităţi cat şi de birurile Vodei care au organizat hoţia domnească. Cercul zodiacal se imparte in două: anabaza (universalizare) care are loc la extremitatea superioară Capricornul si latabaza (esenţializare) care la extremitatea inferioară are Cancerul. in limba latină cancer inseamnă rac. Zodia Racului, cel care merge inapoi ca intr-o incercare de identificare cu centrul obscur al lumii defineşte catabaza, urmare firească a anabazei, adică domnia lui Antonie Vodă, tatăl lui Alecu Ruset. Semnificaţia este una optimistă: după catabază urmează in mod necesar anabaza. Romanul este structurat in 33 de capitole avand fiecare un titlu, uneori rezumativ după moda creaţiei epice medievale, alteori enunţiativ.

DESCARCA