Lumina lina - rezumat


Lumina lina - rezumat

Marime:
Descarcari: 7

Lumina lina - rezumat Tudor Arghezi s-a născut pe 21 mai 1880 la Bucureşti, a fost poet, prozator, dramaturg şi ziarist. El a fost fiu de negustor, originar din Cărbuneşti, Gorj. A făcut studii primare şi secundare la Bucureşti. Debutează in literatură, semnand un articol in 1896. in următorii doi ani colaborează la revista modernă şi Viaţa nouă pentru a-si caştiga existenţa. La nouăsprezece ani se călugăreşte. in 1904 a scos in colaborare cu un coleg revista linia dreaptă"(numai cinci numere). Se duce la Fribourg pentru studii teologice. A stat caţiva ani in Elveţia şi Franţa. A scris pană in 1910. in 1911 a publicat in Viaţa socială", revenind in Romania şi devenind ziarist la Falia" şi apoi in multe alte perioade. El debutează in 1927 cu Cuvinte potrivite", apoi cu Flori de mucigai"(1931), Cărticică de seară"(1935), Hore"(1939), Una sută poeme"(1947), Prisaca"(1954), 1907. Peisaje"(1955), Cantare omului"(1956), Stihuri noi"(1963), Cadenţe"(1964), Silabe"(1965), Ritmuri"(1966), Noaptea"(1967) şi postumele: Frunzele tale"(1968), Crengi"(1970). Lină"(1942) include o critică de năravuri. in 1959 a văzut lumina tiparului ediţia bibliografică Versuri" ce inseamnă totalitatea creaţie lirice de pană atunci a scriitorului. in 1918 a fost intemniţat pentru activitatea publicistă. A fost internat intr-un lagăr din cauza unui pamflet contra ambasadorului Germaniei. Potrivit aprecierilor, poezia sa se situează calitativ, printre valorile de prim rang ale literaturii contemporane universale. El a fost considerat şi un innoitor fără pereche al limbajului poetic romanesc. Opera sa a fost tradusă in numeroase limbi: franceză, italiană, spaniolă, germană, rusă, etc. Tudor Arghezi a murit pe 14 iulie 1967. Prezentaţi ideile strofelor poeziei Lumină Lină" de Tudor Arghezi evidenţiind procedeele artistice. Poezia se găseşte in primul volum de poezii al lui Tudor Arghezi, Cuvinte potrivite". in poezie, autorul exprimă intr-o formă nouă menirea şi intamplările artiştilor. Lumină lină" este o operă literară lirică in care autorul işi exprimă sentimentele prin epitete, personificare şi mai ales metafore. Titlul Lumină lină" reprezintă drumul parcurs de artist spre perfecţiunea şi răsplata ce-l aşteaptă apoi. Prin Lumină" autorul vrea să reprezinte drumul spre inalt, spre perfecţiune. Adjectivul lină" reprezintă liniştea şi impăcarea pe care o primeşte artistul ajuns la lumină" adică la perfecţiune. in prima strofă, autorul prezintă o uşoară zburătoare" pe-o margine de drum" in loc să doarmă intr-un polen de floare, / invăluită-n aur şi parfum". Autorul na arată de fapt unde sunt artiştii care au vrut să atingă perfecţiunea şi felul in care ei ar fi trebuit să fie trataţi. Epitetul uşoară zburătoare" arată cititorilor cum pare un artist. Metafora Şi nu dormind intr-un polen de floare, / invăluită-n aur şi parfum?" este o intrebare retorică ce ii face pa cititori să se gandească mai bine la diferenţa dintre teluric şi ceresc. in acelaşi timp, metafora este in antiteză cu imaginea telurică pe-o margine de drum". in cea de-a doua strofă, Tudor Arghezi arată alegerea făcută de albină Neascultand de vantul de la stup," s-a aruncat in plasa verde-a zilei", cat şi urmările acestei alegeri: darurile-acum, ale zambilei, / Puterile amorţite" i le rup". De fapt, autorul prezintă decizia artiştilor de a intra in lupta vieţii de toate zilele şi urmarea cruntă a acesteia: cedarea. Metafora Te-ai aruncat in plasa verde-a zile" exprimă alegerea artiştilor, plasa verde-a zilei" reprezintă piedicile vieţii de zi cu zi, intreaga metaforă reprezentand curajul artiştilor, infruntand viaţa. in a treia strofă, autorul prezintă urmarea alegerii făcute de albină, prăbuşindu-se din drumul cel inalt". Autorul ne spune de fapt că artiştii, voind să ducă tezaurul de ceară" adică să atingă perfecţiunea, s-au prăbuşit din drumul cel inalt", adică nu au mai putut atinge perfecţiunea. in final, autorul pune o intrebare retorică: Cine-o să vie trupul tău de-afară / Să-l caute şi-n jur să sufle cald?" prin care ii face pe artişti să se intrebe dacă merită să parcurgă drumul cel inalt".

DESCARCA