Gramatica Numeralul


Gramatica Numeralul

Marime:
Descarcari: 11

NUMERALUL este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare. NUMERALUL CARDINAL exprimă un număr. Numeralele cardinale şi ordinale se pot scrie şi in cifre romane: 4- IV al patrulea- al IV- lea 5- V 50- L 100- C 600- DC 10- X 60- LX 400- CD 900- CM 40- L 90- XC 500- D 1000- M NUMERALELE CARDINALE ŞI ORDINALE POT AVEA: Valoare substantivală Valoare adjectivală Apar singure, substituie un insoţesc un substantiv, substantiv, indeplinesc funcţii se acordă cu el, au funcţie sintactice ale substantivului sintactică de atribut adjectival Numeralele pot fi insoţite de cuvintele cel, cea, cei, cele care nu trebuie confundate cu forma scurtă a pronumelui demonstrativ. Ele sunt articole demonstrative. Numeralele exprimă cazurile Genitiv şi Dativ cu ajutorul cuvantului celor sau cu ajutorul prepoziţiilor ce pentru Genitiv şi la pentru Dativ. NUMERALUL CARDINAL ŞI ORDINAL CU VALOARE ADJECTIVALĂ CU VALOARE SUBSTANTIVALĂ atribut adjectival cazul este al substantivului Nominativ Acuzativ Dativ Genitiv determinat subiect compl. direct compl. indirect atribut nume predicativ compl. indirect nume nume predicativ predicativ NUMERALUL COLECTIV exprimă insoţirea a două sau mai multe obiecte. Poate fi folosit cu valoare substantivală şi cuvaloare adjectivală. FORME Nominativ = Acuzativ Genitiv = Dativ amandoi, amandouă ambii, ambele tustrei, tustrele, tuspatru cateşitrei, cateştrele toţi (toate) trei, patru amandurora ambilor ambelor a/la tuspatru a/la cateşitrei NUMERALUL FRACŢIONAR exprimă ideea de parte ori fracţiune dintr-un intreg sau dintr-un grup unitar de obiecte se numeşte fracţionar. Are gen propriu, poate fi articulat, se declină cu substantivele. EX. două, trei, patru+ ime (sufix) Numerale cardinale Sfert, jumătate, cinci, zece.la sută (5%; 10%)

DESCARCA