Drept notarial


Drept notarial

Marime:
Descarcari: 88

Drept notarial I.Consideratii generale asupra dreptului notarial 1.Notiunea si importanta dreptului notarial Dreptul notarial este constituit din ansamblul normelor juridice care reglementeaza modul de organizare a activitatii notariale, statutul notarului public si procedura de intocmire a actelor notariale. Enuntarea acestei definitii sintetice releva existenta unor norme juridice cu caracter diferit: unele sunt norme ce privesc doar organizarea activitatii notariale si structura organelor care o exercita sau o coordoneaza; altele se refera la procedura de intocmire a diferitelor acte notariale. Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice, astfel cum precizeaza chiar art. 1 din Legea nr. 36/1995, constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea". Din aceste dispozitii legale se poate desprinde si importanta deosebita a activitatii notariale si, implicit, a dreptului notarial. intr-adevar, societatile moderne si cu o solida economie de piata se caracterizeaza printr-o multiplicare accentuata a raporturilor juridice la care participa persoanele fizice si tot mai multe persoane juridice. Participarea la viata juridica implica, cu necesitate, respectarea unei anumite ordini de drept si a valorilor ocrotite de aceasta. Datorita acestui fapt actele juridice nu se pot intocmi fara respectarea unor conditii legale, fie ele de forma, fie de fond. Unul din marile principii ale dreptului civil este fara indoiala acela al consen-sualismului. Aceasta inseamna ca, in general, simplul acord de vointa al partilor este generator de drepturi si obligatii corelative. Prin urmare, partile nu sunt tinute sa recurga la constatarea raporturilor lor civile sau comerciale printr-un act intocmit in fata unui notar public. Cu toate acestea, siguranta circuitului civil recomanda constatarea unor atare raporturi printr-un act scris, respectiv chiar printr-un inscris intocmit si autentificat de un specialist al dreptului, adica de un notar public. intocmirea unui inscris autentic, care sa constate raportul juridic civil sau comercial realizat de parti, este dorit si solicitat adeseori de parti, ceea ce reprezinta o garantie solida a conservarii drepturilor lor. Alteori, forma autentica a actului reprezinta chiar o conditie de valabilitate a contractului sau operatiei juridice intocmite de parti. Formalismul reprezinta o caracteristica a actelor notariale. Dar formele nu sunt un scop in sine ci o necesitate determinata tocmai de necesitatea garantarii circuitului juridic civil si comercial. in epoca moderna, se poate constata chiar si o anumita renastere a formalismului juridic1. Dreptul notarial se constituie, in ultimul timp, intr-unui din domeniile juridice cele mai dinamice. Activitatea notariala este implicata azi nu numai in domeniile traditionale, ca: dreptul contractelor, succesiuni, drepturi reale, ci si in dreptul afacerilor si in dreptul comercial. O expresie a acestei realitati o constituie si numarul mare de notari publici care-si desfasoara azi activitatea in tara noastra, precum si in alte tari democratice. Astfel, de pilda, in prezent in Romania exista un numar de cea. 1.000 de notari publici, iar in Franta, la inceputul anului trecut, existau peste 7.700 de notari, iar profesiunea de notar este considerata ca fiind prima dintre profesiile juridice2, cu o cifra de afaceri de 45%. Numarul notarilor publici este relativ mare si in alte state, cum este cazul Canadei, unde in urma cu cativa ani doar in provincia Quebec se inregistrau cca. 2.700 de notari3. 2.Obiectul dreptului notarial Din definitia deja enuntata si din ansamblul reglementarilor in vigoare se poate desprinde cu usurinta si obiectul dreptului notarial. Acesta este format din normele juridice privitoare la organizarea activitatii notariale, statutul notarului public si la procedura de intocmire a actelor notariale. Obiectul dreptului notarial este constituit si din normele privitoare la procedura succesorala notariala. Obiectul dreptului notarial coincide si cu obiectul disciplinei aferente acestui domeniu. Aceasta nu inseamna ca obiectul de interes al dreptului notarial este cantonat la institutiile deja enuntate si care au esentialmente un caracter organizatoric si procedural. Domeniul de interes al dreptului notarial este insa mult mai larg si cuprinde varii domenii juridice. Avem in vedere, in primul rand, institutii importante ale dreptului civil, cum sunt cele privitoare la: contracte, una din materiile predilecte ale dreptului notarial, succesiuni, drepturi reale si publicitate imobiliara. Dreptul familiei, indeosebi prin institutiile privitoare la capacitatea persoanelor fizice si juridice si la reprezentarea lor, este si el implicat in activitatea notariala. Dreptul comercial este si el tot mai mult implicat in activitatea notarului public. Din aceasta sfera de interes, pentru dreptul notarial, nu trebuie ignorate nici normele dreptului international privat si ale dreptului comertului international, caci circuitul valorilor materiale se inscrie, in epoca in care traim, in cadrul unor tendinte de accelerare a procesului de integrare economica regionala si chiar de globalizare accentuata. lata de ce disciplina pe care o studiem - Dreptul notarial - ar trebui sa formeze obiect de studiu la toate facultatile de profil juridic din Romania. Pentru a fi rigurosi trebuie sa recunoastem ca Uniunea Nationala a Notarilor Publici -prin Consiliul sau - a facut deja demersuri pentru cuprinderea in planurile de invatamant a acestei discipline juridice, astfel cum ea se studiaza si in alte tari democratice. Solutia nu a fost insa promovata, pana in prezent, la toate facultatile de profil juridic din Romania. Lipsa de interes pentru studiul dreptului notarial se justifica, cel putin in parte, prin faptul ca normele care-l alcatuiesc nu se constituie intr-o ramura de drept traditionala. Dar, pentru noi, intrebarea cardinala este tocmai aceea de a cunoaste daca dreptul notarial este sau nu o ramura de drept. in doctrina romaneasca aceasta problema nu a fost supusa unei analize riguroase si nici nu exista puncte de vedere divergente in materie. In dreptul francez autonomia dreptului notarial ca ramura de drept este controversata, in pofida faptului ca civilisti de mare prestigiu considera ca ne aflam in prezenta unei ramuri speciale de drept" (A. Colin, H. Capitant, Cours de droit civil frangais, 1924)1. in ceea ce ne priveste, socotim si noi, alaturi de alti autori, ca problema este doar de un interes practic limitat2, sau mai de graba de un interes strict doctrinar.

DESCARCA