Despre cei care au studiat atomul


Despre cei care au studiat atomul

Marime:
Descarcari: 1

Despre cei care au studiat atomul Gandirea lumii vechi işi găseşte cea mai luminoasă expresie in concepţiile filosofice ale Greciei Antice. incununarea gandirii materialistice o constituie teoria atomică. Cuvantul atom a fost folosit pentru prima dată acum 2500 de ani. Atomii, aşa cum ii cunoaştem astăzi, se aseamănă foarte puţin cu particule concepute de filozofii din Abdera. Filozofii greci, Leucip şi Democrit, au afirmat că universul este alcătuit din particule invizibile, indivizibile - atomi - separate prin vid ; diversitatea corpurilor şi fenomenelor din natură se explică prin aceea că atomii au forme şi mărimi diferite şi au proprietatea de a intra in combinaţii diverse. Prima teorie atomică a lui Democrit nu s-a putut impune din lipsa dovezilor experimentale ; cu toate acestea a influenţat şi inspirat savanţi de-a lungul timpului. Chimistul şi fizicianul englez John Dalton (1805) a formulat ipoteza că toate substanţele unt formate din particule mici de materie numite atomi, după cuvantul atomos, din limba greacă ( indivizibil ). John Dalton (1766-1844) consideră că un element chimic este alcătuit, din mulţime de atomi. Fiecare atom, fiind indivizibil, se poate uni cu un număr intreg de alţi atomi, formand substanţe diferite. Acest fizician este considerat părintele teoriei atomice. Confirmarea lui experimentală ridică chimia pe o treaptă superioară. inceputul sec. al XIX - lea marchează trecerea la valorificarea datelor experimentale pentru formularea de generalizări teoretice. Experimentele efectuate in secolul XIX - lea şi al XX - lea au dus treptat la concluzia că atomii, particulele foarte mici stabile, au structură complexă. Sir Joseph John Thomson (1856-1940) - fizician englez, a propus un model static al atomului ; a presupus că atomul trebuia să fie format dintr-o sferă uniformă, de electricitate pozitivă, in care se găsesc electroni astfel incat atomul să fie neutru din punct de vedere electric. Fizicianul englez, sir Ernest Rutherford (1871-1937) a stabilit existenţa nucleului atomic şi a pus bazele unui model dinamic al atomului, model planetar (1911); atomul este format din un nucleu central, care conţine sarcina pozitivă a atomului şi aproximativ intreaga masă şi o atmosferă inconjurătoare" formate din un număr necesar de electroni astfel incat atomul să fie neutru; pentru ca electronii să se menţină la o anumită distanţă de nucleu, ei trebuie să se mişte cu o vitezo foarte mare, astfel incat forţa centrifugă să echilibreze forţa de atracţie electrostatică a atomului.

DESCARCA