Contributia lui Rebreanu la dezvoltarea romanului romanesc


Contributia lui Rebreanu la dezvoltarea romanului romanesc

Marime:
Descarcari: 21

Contributia lui Rebreanu la dezvoltarea romanului romanesc Planul lucrării: Liviu Rebreanu şi curentul realist; Integrarea scriitorului in epocă; Relaţia cu nuvelistica ; Romanul "Ion": noutatea compoziţiei,obiectivitatea viziunii (aprecieri critice), geneza romanului, planurile epicului, conţinutul acestora; personajul Ion intre "glasul pămantului" şi "glasul iubirii"; "Pădurea spanzuraţilor": noutatea problematicii; Apostol Bologa - analiza psihologică, criză morală; Alte aspecte ale contribuţiei: obiectivitatea viziunii; noutatea stilului; originalitate şi modernitate; Aprecieri critice; Apariţia lui Liviu Rebreanu in literatură inseamnă un moment de răspantie. Analizand acest moment, Tudor Vianu consideră că "rolul sămănătoriştilor era incheiat, iar Delavrancea, Duiliu Zamfirescu şi Brătescu-Voineşti işi dăduseră măsura lor... numai Sadoveanu continuă să crească din fundamentele aşezate mai dinainte". Reprezentand epicul pur, Liviu Rebreanu marchează o nouă fază a realismului romanesc: "Niciodată realismul romanesc, inaintea lui Rebreanu , nu infiripase o viziune a vieţii mai sumbră, infruntand cu mai mult curaj uratul şi dezgustătorul, intocmai ca in varietatea mai nouă a realismului european, crudul naturalism francez şi rus"(T.Vianu). E.Lovinescu vorbeşte de realismul dur din opera lui Rebreanu, de originalitatea marilor sale construcţii epice, de obiectivarea prozei. Romanul lui Rebreanu fortifică intuiţiile romanului din secolul al XIX-lea, restabilind legătura cu tradiţia reprezentată de N.Filimon şi D.Zamfirescu, dar şi cu proza lui Ioan Slavici. Asemenea lui N.Filimon, creatorul primului roman realist, de tip balzacian (Ciocoii vechi şi noi), Rebreanu aşează in centrul romanului său un erou voluntar, produs simbolic al unei anumite realităţi social-istorice, dar, in plus, ii conferă monumentalitate. Asimiland datele romaneşti tradiţionale, Rebreanu crează diferite tipuri de roman, de la romanul social, cu virtuţi monografice (Ion) şi de tip epopee(Răscoala) pană la romanul de analiză psihologică (Pădurea spanzuraţilor, Ciuleandra). Potrivit viziunii sale realiste ("pentru mine arta inseamnă creaţie de oameni şi de viaţă"), Rebreanu dă sens multitudinii de fapte, care pulsează la cele mai inalte cote de expresivitate. Originalitatea şi modernitatea romanului său este susţinută şi de vocaţia constructivă a scriitorului, comparabilă cu aceea a marilor creatori de formule epice. Ctitorul romanului romanesc modern modelează cu migală fiecare structură a intregului ansamblu arhitectonic. in compoziţia cărţilor sale, Rebreanu pune accent pe simetria ansamblului. Autorul insuşi mărturiseşte că "in cursul elaborării am căutat să realizez impărţirea fiecărui capitol in mici diviziuni, care cuprind cate o scenă, cate un moment. Toate acestea apoi au trebuit innodate in anume fel ca să se poată intoarce in cuprinsul acţiunilor principale. Acţiunile principale la sfarşit terbuiau să se unească, să se rotunjească, să ofere imaginea unei lumi unde inceputul se confundă cu sfarşitul". Semnificative in acest sens sunt paginile de inceput şi de sfarşit ale fiecărui roman, in care metafora drumului (Ion) şi aceea a spanzurătorii (Pădurea spanzuraţilor) circumscriu drame umane. Planurile paralele, aşezate uneori in contrast, gradaţia ascendentă a episoadelor şi succesiunea lor ca intr-un scenariu cinematografic conferă romanelor unitate structurală şi dimensiuni epopeice. Modalităţile de plăsmuire a personajelor sunt diverse, făcand posibilă impunerea unor caractere complexe, tipice şi viabile. Prezentarea unor fapte şi intamplări, schiţa biografică, părerea altor personaje sunt procedee artistice ce ţin de tradiţia romanească. Surprinde in creaţia lui Rebreanu interesul pentru sondajul psihologic şi pentru monolog, pentru analiza atitudinilor, a gesturilor, a privirii şi tonului personajelor( Apostol Bologa, Ion sau personajul colectiv din Răscoala). Personaje realiste şi clasice, in acelaşi timp, eroii lui Liviu Rebreanu sunt comparabili cu tipuri din literatura universală "in psihologia lui Ion, scriitorul a intrebuinţat, intr-o măsură oarecare, simplificarea artei clasice, reducandu-l la instinctul principal, tot aşa după cum eroii lui Moliere se organizează in jurul unei singure mari pasiuni"(E.Lovinescu).

DESCARCA