Arhitectura unui sistem de calcul


Arhitectura unui sistem de calcul

Marime:
Descarcari: 6

Arhitectura unui sisitem de calcul Un sistem de calcul sau altfel spus un computer se defineste prin a fi un aparat electronic de prelucrare automataa datelor,pe baza unui program. Componentele unui computer se impart in douacategorii: ?componente HARDWARE ?componente SOFTWARE Cele de tip HARDWARE reprezintade fapt partea fizica si se referade fapt la totalitatea elementelor electronice si mecanice ale sistemului de calcul spre exemplu :circuitele electronice , componente electronice si alte elemente materiale. Spre deosebire de cele de tip HARDWARE , componentele SOFTWARE reprezintatotalitatea programelor utilizate de un sistem de calcul.in cadrul acestor programe se aflasi programul de baza al unui sistem care reuneste toate componentele software realizandu-se astfel o interconectare a tuturor componentelor sistemului de calcul transformadu-se intr-o entitate si asigurand functionalitate sistemului.Acest program se numeste SISTEM DE OPERARE (S.O.) Din punct de vedere logic componentele HARDWARE se impart in 3 mari categorii: ?Unitatea Centrala de Prelucrare (U.C.P.) ?Echipamente periferice , conectate la U.C.P. ?Magistrale sau altfel spus unitati de interfata si linii de comunicatii Unitatea Centrala de Prelucrare reprezinta componenta care realizeazaefectiv operatiile de prelucrare. Echipamentele periferice sunt componentele care extind si compleseazaunitatea centralasi reprezintain principal interfata dintre calculator si cel care untilizeazasistemul.Exemplu de astfel de echipamente : tastatura , mouse-ul , imprimantaetc. Unitatile de interfatasunt dispozitive ce asiguralegatura intre diferite echipamente periferice sau intre acestea si unitatea centralade prelucrare. Configuratia oricarui sistem de calcul se inscrie intre doualimite: ?o limitainferioara, numitaconfiguratia de bazacare este definitade un minim necesar de componente pentru ca sistemul sa fie operational ?o limitasuperioaradeterminataprin adaugarea de componente la configuratia de baza,atit cit admite unitatea centralade prelucrare. Un exemplu teoretic de configuratie de calcul ar fi determinat de urmatoarele componente 1?Placade baza -aceasta se mai numeste si placaprincipala -placa de baza este componenta hardware ce asigura interconectarea fizica tuturor celorlalte componente (hardware si software)ale unui sitem de calcul...

DESCARCA