Amplificatoare operationale


Amplificatoare operationale

Marime:
Descarcari: 94

Amplificatoare operationale Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului in urmă cu un secol şi jumătate au deschis o eră noua a civilizaţiei. Mecanizarea proceselor de producţie a constituit o etapă esenţială in dezvoltarea tehnică a proceselor respective şi a condus la uriaşe creşteri ale productivităţii muncii. Datorită mecanizării s-a redus considerabil efortul fizic depus de om in cazul proceselor de producţie, intrucat maşinile motoare asigură transformarea diferitelor forme de energie din natură in alte forme de energie direct utilizabile pentru acţionarea maşinilor, uneltelor care execută operaţiile de prelucrare a materialelor prime şi a semifabricatelor. După etapa mecanizării, omul indeplineşte in principal funcţia de conducere a proceselor tehnologice de producţie. Operaţiile de conducere necesită un efort fizic neglijabil, in schimb necesită un efort intelectual important. Pe de altă parte unele procese tehnice se desfăşoară rapid, incat viteza de reacţie a unui operator uman este insuficientă pentru a transmite o comandă necesară in timp util. Se constată astfel că la un anumit stadiu de dezvoltare a proceselor de producţie devine necesar ca o parte din funcţiile de conducere să fie transferate unor echipamente şi aparate destinate special acestui scop, reprezentand echipamente şi aparate de automatizare. Omul rămane insă cu supravegherea generală a funcţionării instalaţiilor automatizate şi cu adoptarea deciziilor şi soluţiilor de perfecţionare şi optimizare. Prin automatizarea proceselor de producţie se urmăreşte asigurarea tuturor condiţiilor de desfăşurare a acestora fără intervenţia operatorului uman. Această etapă presupune crearea acelor mijloace tehnice capabile să asigure evoluţia proceselor intr-un sens prestabilit, asigurandu-se producţia de bunuri materiale la parametri doriţi. Etapa automatizării presupune existenţa proceselor de producţie astfel concepute incat să permită implementarea mijloacelor de automatizare, capabile să intervină intr-un sens dorit asupra proceselor asigurand condiţiile de evoluţie a acestora in deplină concordanţă cu cerinţele optime. Lucrarea de faţă realizată la sfarşitul perioadei de perfecţionare profesională in cadrul liceului, consider că se incadrează in contextul celor exprimate mai sus. Doresc să fac dovada cunoştinţelor dobandite in cadrul disciplinelor de invăţămant : ,,Bazele automatizării’’ ,,Electronică analogic㒒 ,,Electronică digital㒒. Lucrarea cuprinde capitole conform tematicii primite. Pentru realizarea ei am studiat materialul biografic indicat precum şi alte lucrări ştiinţifice cum ar fi: cărţi şi reviste de specialitate, STAS-ul. in acest fel am corelat cunoştinţele teoretice şi practice dobandite in timpul şcolii cu cele intalnite in documentaţia tehnică de specialitate parcursă in perioada de elaborare a lucrării de diplomă.

DESCARCA